Strona bierna

Przekształć poniższe zdania ze strony czynnej na stronę bierną.

1) They will not watch a film. [Pokaż odpowiedź]

2) I didn’t buy four apples.  [Pokaż odpowiedź]

3) She writes articles. [Pokaż odpowiedź]

4) We aren’t speaking  English. [Pokaż odpowiedź]

5) She is washing the dishes. [Pokaż odpowiedź]

6) We play volleyball. [Pokaż odpowiedź]

7) He has built a house. [Pokaż odpowiedź]

8) I am driving a car. [Pokaż odpowiedź]

9) They will help the children. [Pokaż odpowiedź]

10) He ate five hamburgers. [Pokaż odpowiedź]

11) We won the match. [Pokaż odpowiedź]

12) They are reading a book. [Pokaż odpowiedź]

13) He doesn’t drink tea. [Pokaż odpowiedź]

14) She will buy a new car. [Pokaż odpowiedź]

15) They took us to the restaurant. [Pokaż odpowiedź]

16) He smokes cigarettes. [Pokaż odpowiedź]

17) We have cleaned the room. [Pokaż odpowiedź]

18) I’m not riding a bike. [Pokaż odpowiedź]

19) We don’t play basketball. [Pokaż odpowiedź]

20) They haven’t bought a car. [Pokaż odpowiedź]

Wersja do ściągnięcia: stronabierna - odp.docx (12,8 kB)