Future Continuous

Użycie czasu Future Continuous:

Czas Future Continuous jest używany podczas mówienia o czynnościach ciągłych, które wydarzą się w przyszłości, np. I will be playing football next Tuesday.

 

Budowa:

Czas Future Continuous jest tworzony poprzez użycie czasownika posiłkowego will, czasownika posiłkowego –be, oraz dodanie końcówki – ing do podstawowego czasownika.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will be cooking a dinner next Monday.

We will be cooking a dinner next Monday.

You will be cooking a dinner next Monday.

You will be cooking a dinner next Monday.

He/She/it will be cooking a dinner next Monday.

They will be cooking a dinner next Monday.

 

Zdania pytające - Questions in Future Continuous

Pytania w czasie Future Continuous tworzymy poprzez postawienie czasownika posiłkowego will na początku zdania, przed osobą. Drugi czasownik posiłkowy występuje po osobie, czasownik główny pozostaje w formie ciągłej – z koncówką –ing.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Will I be cooking a dinner next Monday?

Will we be cooking a dinner next Monday?

Will you be cooking a dinner next Monday?

Will you be cooking a dinner next Monday?

Will he/she/it be cooking a dinner next Monday?

Will they be cooking a dinner next Monday?

 

Przeczenia - Negatives in Future Continuous

Przeczenia tworzymy za pomocą dodania formy przeczącej –not do czasownika posiłkowego –will. Reszta pozostaje bez zmian.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will not be cooking a dinner next Monday.

We will not be cooking a dinner next Monday.

You will not be cooking a dinner next Monday.

You will not be cooking a dinner next Monday.

He/She/It will not be cooking a dinner next Monday.

They will not be cooking a dinner next Monday.