Future Perfect

Użycie czasu Future Perfect:

Czas ten występuje, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która zakończy się przed inną czynnością, lub danym momentem występującym w przyszłości, np. I will have finished Reading the book by Tuesday.

 

Budowa:

Czas Future Perfect złożony jest z  czasownika posiłkowego will, drugiego czasownika posiłkowego, have (przy wszystkich osobach), oraz 3 formę czasownika głównego.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will have gone out by then.

We will have gone out by then.

You will have gone out by then.

You will have gone out by then.

He/She/It will have gone out by then.

They will have gone out by then.

 

Zdania pytające - Questions in Future Perfect

Podobnie jak w poprzednich czasach, pytania w Future Perfect są tworzone poprzez inwersję. Czasownik posiłkowy will wędruje na początek zdania, drugi czasownik posiłkowy, have, stawiany jest po osobie, po którym stawiany jest czasownik główny w 3 formie.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Will I have gone out?

Will we have gone out?

Will you have gone out?

Will you have gone out?

Will he/she/it have gone out?

Will they have gone out?

 

Przeczenia - Negatives in Future Perfect

Podobnie jak w innych czasach, przeczenia w Future Perfect są tworzone poprzez dodanie końcówki –not do czasownika posiłkowego will, drugi czasownik posiłkowy, have, pozostaje bez zmian – jest taki sam dla wszystkich osób. Czasownik główny również pozostaje w 3 formie.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will not have gone out by then.

We will not have gone out by then.

You will not have gone out by then.

You will not have gone out by then.

He/She/it will not have gone out by then.

They will not have gone out by then.