Past Perfect

Użycie czasu Past Perfect:

Czasu Past Perfect używamy gdy:

- mówimy o czynności z przeszłości, zakończonej przed inną czynnością/wydarzeniem z przeszłości

- w III okresie warunkowym: If it had not been for Cotton Eyed Joe, I would have been married long time ago.

- w mowie zależnej: Ashley said she had done her homework.

 

Budowa:

Czas Past Perfect tworzony jest za pomocą czasownika posiłkowego have w 3 formie  had oraz czasownika głównego w 3 formie (Past Participle).


Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I had lost my phone.

We had lost our phones.

You had lost your phone.

You had lost your phones.

He/She/it had lost his/her/its phone.

They had lost their phones.

 

Zdania pytające - Questions in Past Perfect

Pytania w czasie Past Simple tworzymy poprzez przestawienie czasownika posiłkowego Had na początek zdania, przed osobę. Czasownik główny występuje w 3-formie.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Had I lost my phone?

Had we lost our phones?

Had you lost your phone?

Had you lost your phones?

Had she/he/it lost his/her/its phone?

Had they lost their phones?

 

Przeczenia - Negatives in Past Perfect

Formę przeczącą w czasie Past Simple tworzymy poprzez dodanie słowa not do czasownika posiłkowego – had.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I had not lost my phone.

We had not lost our phones.

You had not lost your phone.

You had not lost your phones.

She/he/it had not lost his/her/its phone.

They had not lost their phones.