Present Perfect Continuous

Użycie czasu Present Perfect Continuous:

Czasu Present Perfect Continuous używamy, gdy mówimy o czynności/wydarzeniu z przeszłości, która trwa do chwili obecnej, np. I’ve been sleeping the whole morning. 

W przeciwieństwie do Present Perfect, w czasie Present Perfect Continuous skupiamy się na ciągłości danej czynności, a nie na skutku/rezultacie.

 

Budowa:

Czas Present Perfect Continuous jest tworzony poprzez zestawienie czasowników posiłkowych have (bądź has w 3 os. L. poj.) oraz be w 3 formie (been), do głównego czasownika dodawana jest końcówka – ing.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I have been painting the wall.

We have been painting the wall.

You have been painting the wall.

You have been painting the wall.

She/he/it has been painting the wall.

They have been painting the wall.

 

Zdania pytające - Questions in Present Perfect Continuous

W pytaniach czasownik posiłkowy Have/Has stawiany jest na początku, przed osobą, po osobie występuje drugi czasownik posiłkowy – been oraz czasownik główny z końcówką -ing.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Have I been painting the wall?

Have we been painting the wall?

Have you been painting the wall?

Have you been painting the wall?

Has he/she/it been painting the wall?

Have they been painting the wall?

 

Przeczenia - Negatives in Present Perfect Continuous

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie końcówki not do czasownika posiłkowego have, czasownik posiłkowy be w formie (been), oraz czasownik główny z końcówką – ing pozostają bez zmian.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I have not been painting the wall.

We have not been painting the wall.

You have not been painting the wall.

You have not been painting the wall.

He/She/It has not been painting the wall.

They have not been painting the wall.