Future Simple

Użycie czasu Future Simple:

Czas Future Simple używany jest gdy jest mowa o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości, np. I will cook dinner tomorrow.

Pierwszy Okres Warunkowy również tworzony jest poprzez użycie czasu Future Simple: If it doesn’t rain, I will visit my grandmother.

 

Budowa:

Czas przyszły prosty tworzymy za pomocą operatora will, który stawiany jest po osobie, a przed czasownikiem głównym, który z kolei występuje w formie podstawowej.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will go to school.

We will go to school.

You will go to school.

You will go to school.

He/She/It will go to school.

They will go to school.

 

Zdania pytające - Questions in Future Simple

Pytania tworzymy poprzez przestawienie will na początek zdania – przed osobę, czasownik główny pozostaje w formie podstawowej.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Will I go to school?

Will we go to school?

Will you go to school?

Will you go to school?

Will she/he/it go to school?

Will they go to school?

 

Przeczenia - Negatives in Future Simple

W formie przeczącej – not dodawane jest do czasownika posiłkowego – will. Will not = won't.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will not go to school.

We will not go to school.

You will not go to school.

You will not go to school.

He/She/It will not go to school.

They will not go to school.