Present Perfect

Użycie czasu Present Perfect:

Czasu Present Perfect używamy mówiąc o wydarzeniach z przeszłości, których skutek widoczny jest w teraźniejszości, np. I have made a dinner, a także mówiąc o wydarzeniach z przeszłości trwających do teraz, np. I have moved to Paris.

 

Budowa:

Czas Present Perfect jest czasem tworzonym za pomocą zestawienia czasownika posiłkowego have (w 3 os.l.poj. has) z 3 formą głównego czasownika.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I have been to London.

We have been to London.

You have been to London.

You have been to London.

He/She/It has been to London.

They have been to London.

 

Zdania pytające -  Question in Present Perfect

Pytania w czasie Present Perfect tworzone są poprzez inwersję, tj. czasownik posiłkowy have zamienia się miejscami z osobą. Czasownik główny pozostaje w 3 formie.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Have I been to London?

Have we been to London?

Have you been to London?

Have you been to London?

Has she/he/it been to London?

Have they been to London?

 

Przeczenia - Negatives in Present Perfect

Przeczenia w Present Perfect tworzone są za pomocą dodania – not do czasownika posiłkowego have (has w 3 osobie l.poj.).

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I have not been to London.

We have not been to London.

You have not been to London.

You have not been to London.

He/she/it has not been to London

They have not been to London.