Present Simple

Użycie czasu Present Simple:

Czasu Present Simple używamy:

- mówiąc o sytuacjach/czynnościach, które się regularnie powtarzają, np. I play tennis every Tuesday.

- gdy mowa jest o ogólnych racjach, stanach rzeczy, np. She lives in Warsaw.

- gdy wyrażamy opinie, poglądy, np. I love cooking.

 

Budowa:

Czas Present Simple tworzymy poprzez wstawienie czasownika w formie bezokolicznika po osobie. Wyjątkiem jest 3 osoba liczby pojedynczej, gdzie do formy podstawowej czasownika dodajemy końcówkę -s. Do czasowników kończących się na -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z oraz -o dodajemy koncówkę -es (go -> goes). Gdy czasownik zakończony jest na  –y, y zamieniamy na –i i dodajemy koncówkę -es (try -> tries). Wyjątkiem jest także czasownik "have", który w 3 os. l.poj. przyjmuje forme has.

 

Zdania twierdzące - Affirmative Sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I play tennis.

We play tennis.

You play tennis.

You play tennis.

He/She/It plays tennis.

They play tennis.

 

Zdania pytające - Questions in Present Simple

Pytania w czasie Present Simple tworzymy poprzez postawienie Does na początku pytania przy 3 osobie l.pojedynczej, oraz Do przy pozostałych osobach. Czasownik pozostaje w formie podstawowej.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Do I play tennis?

Do we play tennis?

Do you play tennis?

Do you play tennis?

Does he/she/it play tennis?

Do they play tennis?

 

Przeczenia - Negatives in Present Simple

Przeczenia w Present Simple tworzymy poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego do bądź does (don’t bądź doesn’t).

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I don’t play tennis.

We don’t play tennis.

You don’t play tennis.

You don’t play tennis.

He/She/It doesn’t play tennis.

They don’t play tennis.