Emphatic structures

Emphatic structures są krótkimi strukturami/częściami zdań, mającymi na celu podkreślenie jakiegoś fragmentu wypowiedzi/zdania.

Wyróżniamy różne sposoby za pomocą których możliwe jest podkreślenie bądź zaakcentowanie jakiejś części zdania.

 

1.Umieszczenie części zdania w nietypowym dla siebie miejscu, najczęściej na początku (najczęściej mają tu zastosowanie Relative Clauses: where, when, who, itd.):

- Where he went, nobody knows.

- Which game you are going to choose is up to you.

- When the final match will take place, the real fans know.

 

2. Cleft sentences – zdania w których zwroty: It is/it was, bądź what stawiane są na początku, a w dalszej kolejności występuje rzeczownik, po którym z kolei stawiamy – that/who/which:

- It is the team that I like the most.

- What I fell in love with was her character.

- It was the moment of the movie that I couldn’t get out of my mind.

 

3. Użycie operatora do/does w zdaniach twierdzących (tłumaczone jako – naprawdę):

- I do like it.

- He does love her.

 

4. Aby podkreślić daną część zdania, możemy również użyć przysłówka:

- The goal was absolutely amazing.

- You behaved totally irresponsibly!

 

5. Dodawanie końcówki (ever) do słowa pytającego (who, when, where, which, what), podkreślamy w ten sposób niedowierzanie, zdumienie (szyk taki jak w pytaniach):

- Whoever did it?

- Wherever are you?

 

6. Przedimek the również wzmacnia część zdania, a konkretnie coś, lub kogoś ważnego, istotnego, unikatowego ( w znaczeniu: ten konkretny? Właśnie ten?):

- Did you see the Patrick Kluivert?

- You’re not talking about the Lakers, are you?

 

7. Zastosowanie zwrotów jak: at all, in the slightest, in the least, whatsoever, znaczących: wcale nie, nie w najmniejszym stopniu:

- I’m not interested in football at all.

- You are not sick whatsoever!

- He doesn’t believe in God in the slightest.

 

8. Kolejnym sposobem podkreślenia danej części zdania jest użycie słówka very:

- The very last thing to do before giving the test back to the teacher is checking all the answers.

- Amber Heard is my very favorite actress.