Mieszane okresy warunkowe - Mixed conditionals

W języku angielskim występują także mieszane okresy warunkowe, tzw. "Mixed Conditionals". Mieszane okresy warunkowe stosujemy w dwóch przypadkach:

- sytuacja z przeszłości ma wyraźny wpływ na sytuację teraźniejszą lub przyszłą. (3+2)
- sytuacja teraźniejsza mogłaby mieć wpływ na jakąś sytuację w przeszłości. (2+3)

Budowa:
Trzeci Okres Warunkowy + Drugi Okres Warunkowy

If + Podmiot + Past Perfect, Podmiot + would + czasownik

Na przykład:
If I had won the lottery yesterday, I could buy a new car today. - Gdybym wczoraj wygrał na loterii, dziś mogłbym kupić nowy samochód.
 

Drugi Okres Warunkowy + Trzeci Okres Warunkowy

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would have + trzecia forma

Na przykład:
If he worked harder, he would have finished it long ago. - Gdyby pracował ciężej, skończyłby to dawno temu.