Pierwszy okres warunkowy - First conditional

Pierwszego okresu warunkowego używamy w momencie, kiedy mówimy o warunku możliwym do spełnienia w przyszłości.

Budowa:
Do budowy I okresu warunkowego w jednej części zdania używamy czasu Present Simple, a w drugiej Future Simple.

If + Present Simple + Future Simple (will + bezokolicznik)

lub

Future Simple (will + bezokolicznik) + if + Present Simple

Zamiast If możemy użyć innego spójnika takiego jak np. When i Unless.

 

Przykłady:

I will tell him the story If I meet him tomorrow. - Opowiem mu historię jeśli go jutro spotkam.

If I buy a car, I will let you know. - Jeśli kupię samochód, dam Ci znać.

If Jane studies a lot, she will pass the exam. - Jeśli Jane będzie się dużo uczyć, zda egzamin.

Mike will go for a walk if it's sunny tomorrow. - Mike pójdzie na spacer jeśli jutro będzie słonecznie.

They won't play football if the weather is bad. - Oni nie pograją w piłkę nożną jeśli pogoda będzie zła.