Zerowy okres warunkowy - Zero conditional

Zerowego okresu warunkowego używamy gdy mówimy o zwyczajach, prawdach i zjawiskach, które są oczywiste i niezaprzeczalne, a także dowiedzione naukowo.

Budowa:
0 okres warunkowy budujemy przy użyciu czasu Present Simple w obydwu częściach zdania, podrzędnej i nadrzędnej.

If + Present Simple + Present Simple

lub

Present Simple + If + Present Simple

Zamiast If możemy użyć innego spójnika takiego jak np. When i Unless.

Przykłady:

When you don't drink anything, you become thirsty. - Jeśli nic nie pijesz, stajesz się spragniony.

If you mix red and yellow, you get orange. - Jeśli pomieszasz czerwony z żółtym, otrzymasz pomarańczowy.

When you heat water to 100 degrees Celcius, it boils. - Kiedy podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się.

Does ice melt if you heat it? - Czy lód topnieje jesli go ogrzewasz?

Unless interest rates are rising, it's not a good investment. - Jeśli stopy procentowe nie idą w górę to nie jest dobra inwestycja.