Przedimki - Articles

W języku angielskim wyróżniamy 2 rodzaje przedimków: nieokreślony: a/an oraz określony - the.

Przedimek nieokreślony a/an stawiany jest przed policzalnymi rzeczownikami, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy, oraz mamy na myśli jakąś jedną rzecz z ogółu, nie zaś konkretny przykład.

Np. This is a young, beautiful girl.

 

Przedimek nieokreślony a stawiamy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski. Natomiast przedimek an występuje przed rzeczownikami, u których pierwszy dźwięk to samogłoska.

Np. Could you give me an apple, please? (jakieś jedno, obojętnie które)

Could you give me a pen, please? (jakiś jeden, obojętnie który).

 

Kiedy przed rzeczownikiem jest opisujący go przymiotnik, a/an występuje przed właśnie tym przymiotnikiem.

Np. This is an interesting movie.

 

Przedimek określony – the z kolei występuje, gdy mowa jest o jednej, konkretnej osobie, rzeczy, czynności, itd. Rozmówca wie o kogo/o co chodzi.

Np.: The boy I am talking about has got red hair.

 The planet we are living on is called the Earth.

 

Są również zasady dotyczące stawiania przedimka the, których musimy nauczyć się na pamięć. The stawiamy przed:

- nazwami mórz i oceanów: the Pacific

- nazwami łańcuchów górskich: The Pyrenees

- nazwami rzek: the Thames

- niektórymi nazwami państw: the Netherlands, the United Kingom, the United States

- instrumentami muzycznymi po czasowniku play: play the piano

 

The natomiast nie występuje przed:

- nazwami kontynentów: Asia, Africa

- nazwami państw: Spain

- nazwami ulic: Wojska Polskiego Street

- nazwami miast: Berlin

- nazwami jezior oraz pojedynczych gór: Mont Blanc