Stopniowanie przymiotników

W języku angielskim, tak jak i w polskim, występują 3 stopnie przymiotników: równy, wyższy i najwyższy. 

Stopniowanie przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych:

W stopniu wyższym dodajemy końcówkę –er, natomiast w stopniu najwyższym –est oraz przedimek the przed przymiotnikiem.

Przymiotnik

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

small

smaller

the smallest

strong

stronger

the strongest

long

longer

the longest

short

shorter

the shortest

nice

nicer

the nicest

 

W przypadku gdy przymiotnik ma końcówkę –y, zamieniamy –y na –i, a następnie dodajemy końcówkę –er w stopniu wyższym i –est w stopniu najwyższym:

Przymiotnik

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

easy

easier

the easiest

noisy

noisier

the noisiest

happy

happier

the happiest

dry

drier

the driest

angry

angrier

the angriest

 

W przypadku, gdy przymiotnik składa się z jednej sylaby zakończonej spółgłoską, ostatnia spółgłoska jest podwajana:

Przymiotnik

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

big

bigger

the biggest

thin

thinner

the thinnest

hot

hotter

the hottest

fat

fatter

the fattest

sad

sadder

the saddest

 

Niektóre przymiotniki stopniowane są nieregularnie:

Przymiotnik

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

good

better

the best

bad

worse

the worst

little

less

the least

much/many

more

the most

far

farther

the farthest

 

Stopniowanie przymiotników wielosylabowych:

Przed przymiotnikiem dopisujemy słowo more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym:

Przymiotnik

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

important

more important

the most important

beautiful

more beautiful

the most beautiful

expensive

more expensive

the most expensive

modern

more modern

the most modern

exciting

more exciting

the most exciting