Inwersja

Inwersja w języku angielski stosowana jest gdy mamy na celu podkreślenie, zaakcentowanie konkretnej części zdania. Częściej niż w mowie potocznej, występuje ona w oficjalnych wypowiedziach.

Inwersję stosujemy poprzez przestawienie czasownika posiłkowego na początek zdania, przed osobę.

Przykłady zwrotów przy których stosujemy inwersje:

- Only then,(tylko wtedy, jedynie wtedy) np. Only then did I realize what had happened.

- Only after, (tylko po tym jak), np. Only after marrying him, did she understand how wrong this decision had been.

- Rarely/seldom (żadko), np. Rarely am I satisfied with my results.  

- On no condition/ account (pod żadnym pozorem), np. On no condition are you allowed to press his button.

- Scarcely…when (ledwie, … gdy) np., Scarcely had I opened the door, when my dog run away. (w zdaniach ze scarcely, barely i hardly używamy Past Perfect)

- Hardly…when (ledwie,…gdy) np., Hardly had I noticed him, when the offender attacked him.

- Barely…when (ledwie,..gdy) np., Barely had I woken up, when the light when off.

- Not until (dopiero jak) np., Not until he lost his keys, did he realize he was unable to open the door.

- No sooner…than..(dopiero gdy) np., No sooner had he scored the winning goal than the final whistle blew.

- Under no circumstances (pod żadnym pozorem, w żadnym wypadku) np., Under no Circumstances should you open the window.

- Little (niewiele) np., Little does he know about this country.