Relative clauses

Zdania względne (Relative clauses) są zdaniami podrzędnymi, które poprzedzone są zaimkiem względnym lub przysłówkiem i opisują wyrażenie rzeczownikowe.

Zdania względne dzielimy na:
- określające (defining)
- nieokreślające (non-defining)

Przed zdaniem względnym określającym nie stawiamy przecinka, ponieważ informacja zawarta w tym zdaniu jest niezbędna do identifikowania osoby czy przedmiotu.                 Na przykład: The man who is sitting in my car is my father.

Przed zdaniem względnym nieokreślającym stawiamy przecinek, ponieważ informacja zawarta w tym zdaniu jest informacją dodatkową, bez której i tak wiadomo o kogo/co chodzi. Na przykład: The girl on the bench, who is reading a book, is smiling at us.

Zaimek względny

Użycie

Przykładowe zdanie

who

w stosunku do ludzi

I know the boy who is riding that bike.

whom

formalne dopełnienie

The man whom you see is a famous singer.

which

w stosunku do zwierząt i rzeczy

Is this the pen which I gave you?

which

w odniesieniu do całego zdania (polskie "co")

He is late today, which is unusual for him.

whose

dzierżawcze, wyrażające posiadanie (ludzie, zwierzęta, rzeczy)

This is the man whose wife you met yesterday.

that

w stosunku do ludzi, zwierząt i rzeczy

It’s the girl that I met at the party last week.

 

Przysłówek względny

Użycie

Przykładowe zdanie

why

 określenie powodu

The reason why I came here is obvious.

when

określenie czasu

The day when I met you was the most wonderful day of my life.

where

określenie miejsca

This is the place where I spend every holiday.

 

Zaimki względne (Relative Pronouns) można pominąć w zdaniach nieokreślających, np:
Did you talk again to that guy you met at the party? = Did you talk again to that guy that you met at the party?
Where is the T-shirt I bought you yesterday? = Where is the T-shirt which I bought you yesterday?

Zdania względne można też skracać, np:
Do you see the cat which is sitting in the corner? = Do you see the cat sitting in the corner?