Used to

Konstrukcja used to jest używana, gdy osoba mówiąca ma na myśli nawyk/zwyczaj z przeszłości, który jest już nieaktualny, np. I used to have a dog. – Zwykłem mieć psa.

W przeczeniach, wyrażenie use to poprzedzamy operatorem czasu Past Simple z końcówką not – did not (didn’t), np. Sally didn’t use to smoke cigarettes. – Sally nie zwykła palić papierosów.

Konstrukcję be used to używamy gdy chcemy podkreślić, że do jakiejś czynności jesteśmy przyzwyczajeni. Czasownik be odmieniamy przez osoby, np. I am used to eating pizza on Fridays (czas Present Simple).

Zwrot get used to oznacza przyzwyczajanie się do czegoś, np. I’ll never get used to not living next door to Alice.