Wish

Zdania z wish należą do grupy zdań nierealnych. Czas przeszły jest stosowany w odniesieniu do teraźniejszości, natomiast czas Past Perfect w odniesieniu do przeszłości.

Budowa:

Wish + Past Simple – odnosi się do teraźniejszości, na której zmianę nie mamy wpływu.   Na przykład:
I wish I was/were younger. 
She wishes she was taller.

Wish + Past Perfect - odnosi się do przeszłości, wyraża żal, że dana czynność wydarzyła się bądź nie w przeszłości. Na przykład:

I wish I had learned English at school.

Wish + could – odnosi się przeszłości lub terażniejszości, wyraża prośbę lub żal, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Na przykład:

I wish she could be here now.

Wish + would – wyraża niezadowolenie z czyjegoś postępowania, życzenie zmiany zachowania, które denerwuje mówiącego. Na przykład:

I wish you would stop lying to me.