Czasowniki modalne - Modal verbs

Czasowniki modalne są szczególnymi czasownikami, za pomocą których możemy wyrazić emocje, jak również prosić, pytać, mówić o obowiązkach oraz umiejętnościach, wyróżniamy następujące czasowniki modalne: must - musieć, have to - musieć, should powinnaś/powinieneś, ought to – powinnaś/powienieneś, need - potrzebować, can – móc, umieć, potrafić, could – mogłem/mogłam, mógłbyś/mogłabyś (przeszła forma od can), may i might - móc.

Czasowniki te są jedynie dodatkiem opisującym czasowniki główne.

 

Przykłady zdań:

She must take two pills per day.

I have to go to the doctor.

I should spend more time on practicing my English.

You ought to go to school.

You need to learn these rules by heart.

I believe I can/could fly.

You may take it if you want.

It might rain tomorrow.

 

W pytaniach w większości przypadków następuje inwersja; czasownik modalny wędruje na początek – przed  osobę,  np.
Can I kick the ball?
Should I spend more time on practicing these skills?

May I interrupt you?

Need you/Do you need ... some money?

Przy czasownikach modalnych: have to występuje standardowa forma pytająca – pytanie zaczyna się od operatora, np.: Do I have to go?

 

W przeczeniach do czasowników modalnych (oprócz have to) dodawana jest końcówka – not, np.

You mustn’t cross the line. – (pod żadnym pozorem nie wolno Ci)

You shouldn’t treat her this way.

You said you can’t play football, didn’t you?

I couldn’t do anything more with that.

Unfortunately I may not be able to do it.

Unfortunately, the whole effort of the Dutch team might not be enough.

You ought not drink so much alcohol.

You needn’t put so much effort in it.

 

W przypadku czasownika have to  - not dodajemy do operatora, np.

I don’t have to write this essay today.

 

W formie przeszłej po czasownikach modalnych stawiamy "have" oraz czasownik główny w 3 formie, np.:

He must have been somwhere around the place of the accident (musiał wtedy być gdzieś w pobliżu).

You shouldn’t have shouted at her. (nie powinieneś był na nią krzyczeć).

You needn’t have spent so much time on it (nie musiałeś spędzić nad tym tak dużo czasu, nie potrzebnie spędziłeś nad tym tyle czasu).

You could have booked the place for me (mogłeś mi zarezerwować miejsce, szkoda, że tego nie zrobiłeś).

This may/might have been the reason for his failure (mógł być, ale nie musiał).