Czasowniki nieregularne - Irregular verbs

Forma podstawowa

Forma przeszła (Past Simple)

Past Participle (3 forma)

Polskie tłumaczenie

arise

arose

arisen

pojawić się

awake

awoke

awoken

obudzić

be (am/is/are)

was, were

been

być

bear

bore

borne

znosić, udźwignąć coś

beat

beat

beaten

zbić

become

became

become

stawać się, zostawać kimś/czymś

begin

began

begun

zaczynać

bend

bent

bent

zginać, nachylać

bet

bet

bet

zakładać się, obstawiać

bind

bound

bound

wiązać, złączyć

bite

bit

bitten

ugryźć

bleed

bled

bled

krwawić

blow

blew

blown

wiać, dmuchać

break

broke

broken

łamać

breed

bred

bred

hodować, wychować

bring

brought

brought

przynosić

build

built

built

budować

burn

burned, burnt

burned, burnt

palić, parzyć

buy

bought

bought

kupować

cast

cast

cast

rzucić, zrzucić

catch

caught

caught

łapać

choose

chose

chosen

wybierać

cling

clung

clung

przywrzeć, uczepić się

come

came

come

przyjść, przyjechać

cost

cost

cost

kosztować

creep

crept

crept

skradać się, zakradać

cut

cut

cut

ciąć, kroić

deal

dealt

dealt

rozdawać, postępować, mieć do czynienia

dig

dug

dug

kopać (np. w ziemi)

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować; pociągnąć

dream

dreamed, dreamt

dreamed, dreamt

śnić, marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

prowadzić, kierować się czymś

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

padać, upadać, spadać

feed

fed

fed

karmić, żywić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

walczyć, bić się

find

found

found

znaleźć

fit

fit

fit

pasować

flee

fled

fled

umykać, uciekać

fling

flung

flung

rzucić, cisnąć

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade

forbidden

zabraniać

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

forsake

forsook

forsaken

porzucać, zaniechać

foretell

foretold

foretold

przepowiadać, przewidywać

freeze

froze

frozen

zamarzać

get

got

got

dostawać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grind

ground

ground

zemleć, rozkruszyć, zgrzytać

grow

grew

grown

rosnąć

hang

hung

hung

zawieszać (coś, np. obraz)

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

chować, ukrywać

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać, utrzymywać

hurt

hurt

hurt

ranić, boleć

keep

kept

kept

trzymać

kneel

knelt, kneeled

knelt, kneeled

klękać, klęczeć

knit

knit, knitted

knit, knitted

robić na drutach

know

knew

known

znać, wiedzieć

lay (put)

laid

laid

położyć, kłaść

lead

led

led

prowadzić

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

skakać

learn

learnt, learned

learnt, learned

uczyć się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać

lend

lent

lent

pożyczać

let

let

let

pozwalać

lie (recline)

lay

lain

leżeć, kłaść się

light

lighted, lit

lighted, lit

zapalać, rozpalać, oświetlać

lose

lost

lost

tracić, zgubić

make

made

made

robić

mean

meant

meant

znaczyć, oznaczać; mieć na myśli

meet

met

met

spotykać

pay

paid

paid

płacić

prove

proved

proved, proven

udowadniać, dowieść

put

put

put

kłaść

quit

quit

quit

rzucać, opuszczać

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jeździć

ring

rang

rung

dzwonić

rise

rose

risen

podnosić się, wzrastać

run

ran

run

biec

saw

sawed

sawn

piłować

say

said

said

mówić

see

saw

seen

widzieć

seek

sought

sought

szukać, poszukiwać

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać, słać

set

set

set

umieszczać, ustawiać

shake

shook

shaken

trząść, potrząsać

shed

shed

shed

zrzucać, pozbywać się

shine

shone

shone

świecić, błyszczeć

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać

shrink

shrank

shrunk

kurczyć się, zbiegać

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć (o statku), zapadać się

sit

sat

sat

siedzieć, siadać

slay

slew

slain

zabijać

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

ślizgać się, zjeżdżać

sling

slung

slung

cisnąć, miotać

speak

spoke

spoken

mówić

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

spin

spun

spun

kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić

split

split

split

dzielić, rodzielać

spread

spread

spread

rozkładać, rozpościerać, rozsmarować

spring

sprang

sprung

przeskakiwać, wyskakiwać

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

stick

stuck

stuck

wbijać, wtykać, przyklejać

sting

stung

stung

żądlić

stink

stank

stunk

śmierdzieć, cuchnąć

strike

struck

struck

uderzyć

strive

strove

striven

zmagać się z czymś

swear

swore

sworn

przysięgać, przeklinać

sweep

swept

swept

zmiatać, zamiatać

swim

swam

swum

pływać

swing

swung

swung

machnąć, zakołysać

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć

tear

tore

torn

drzeć, rozdzierać

tell

told

told

mówić

think

thought

thought

myśleć

throw

threw

thrown

rzucać

tread

trod

trodden

kroczyć, stąpać

wake

woke

woken

budzić

wear

wore

worn

nosić, ubierać coś

weep

wept

wept

płakać, szlochać

understand

understood

understood

rozumieć

win

won

won

wygrywać

wind

wound

wound

nawijać, nakręcać, wić się

wring

wrung

wrung

wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć

write

wrote

written

pisać