Future Perfect Continuous

Użycie czasu Future Perfect Continuous:

Czasu Future Perfect Continuous używamy chcąc powiedzieć o czynności ciągłej, która już trwa, a która w danym momencie w przyszłości będzie trwała już przez jakiś czas, np. By next December I will have been learning two languages.

 

Budowa:

W czasie Future Perfect Continuous występuje czasownik posiłkowy – will, drugi czasownik posiłkowy – have, trzeci czasownik posiłkowy – be w 3 formie (been), natomiast do czasownika głównego dodawana jest końcówka –ing.

 

Zdania twierdzące - Affirmative Sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will have been playing volleyball…

We will have been playing volleyball…

You will have been playing volleyball..

You will have been playing volleyball…

He/She/It will have been playing volleyball…

They will have been playing volleyball…

 

Zdania pytające - Questions in Future Perfect Continuous:

W pytaniach w Future Perfect Continuous czasownik posiłkowy –will stawiany jest na początku, przed osobą, drugi czasownik posiłkowy – have, oraz trzeci czasownik posiłkowy- be w 3 formie (been), pozostają bez zmian, następują kolejno po osobie, czasownik główny również pozostaje z końcówką –ing.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Will I have been playing volleyball…

Will we have been playing volleyball…

Will you have been playing volleyball….

Will you have been playing volleyball..

Will he/she/it have been playing volleyball…

Will they have been playing volleyball…

 

Przeczenia - Negatives in Future Continuous

W przeczeniach końcówka –not dodawana jest do czasownika posiłkowego - will.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I will have not been playing volleyball…

We will not have been playing volleyball…

You will not have been playing volleyball…

You will not have been playing volleyball..

He/She/It will not have been playing volleyball..

They will not have been playing volleyball..