Past Continuous

Użycie czasu Past Continuous:

Czasu Past Contunous używany gdy:

- mówimy o czynnościach trwających przez określony czas w przeszłości ( I was writing a letter all day yesterday.)

- mówimy o dłuższej czynności, która została przerwana przez czynność krótszą (I was having a shower when the phone rang.)

 

Budowa:

Czas Past Continuous tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (was/were) oraz dodaniem końcówki – ing do podstawowego czasownika.


Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I was playing football.

We were playing football.

You were playing football.

You were playing football.

He/She/It was playing football.

They were playing football.

 

Zdania pytające - Questions in Past Continuous

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy poprzez postawienie Was/Were na początek zdania. Główny czasownik występuje z końcówką – ing.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Was I playing football?

Were we playing football?

Were you playing football?

Were you playing football?

Was he/she/it playing football?

Were they playing football?

 

Przeczenia - Negatives in Past Simple

Przeczenia w czasie Past Continuous tworzymy poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego be w formie przeszłej (were not, was not)

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I was not playing football.

We weren’t playing football.

You weren’t playing football.

You weren’t playing football.

He/she/it was not playing football.

They weren’t playing football.