Present Continuous

Użycie czasu Present Continuous:

Czas Present Continuous używany gdy:

- dana czynność trwa/jest wykonywana w chwili obecnej/w czasie mówienia, np. We are learning English now.

- mówimy o bliskiej, zaplanowanej przyszłości, np. He is visiting his grandmother tomorrow.

- mówimy o procesach trwających przez jakiś okres czasu, zmieniających się, np. John is writing a new song.

 

Budowa:

Czas Present Continuous tworzony jest za pomocą czasownika posiłkowego – be, odmienianego przez osoby, oraz dodania końcówki – ing do podstawowej formy czasownika głównego.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I am playing basketball.

We are playing basketball.

You are playing basketball.

You are playing basketball.

He/She/It is playing basketball.

They are playing basketball.

 

Zdania pytające - Questions in Present Continuous

Pytania w czasie Present Continuous tworzone są poprzez inwersję - postawienie odmienionego czasownika posiłkowego – be na początku zdania, przed osobą, czasownik główny występuje w formie ciągłej – z końcówką – ing na końcu.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Am I playing basketball?

Are we playing basketball?

Are you playing basketball?

Are you playing basketball?

Is he/she/it playing basketball?

Are they playing basketball?

 

Przeczenia - Negatives in Present Continuous

W przeczeniach w czasie Present Continuous do odmienionej formy czasownika posiłkowego –be dodawana jest końcówka -not.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I am not playing basketball.

We are not playing basketball.

You are not playing basketball.

You are not playing basketball.

He/She/it is not playing basketball.

They are not playing basketball.